1. barn

  barn, en människa under skedet mellan födelsen och vuxen ålder.
 2. barn

  barn, metrisk areaenhet med beteckningen b, använd inom kärnfysiken för reaktionstvärsnitt och kvadrupolmoment.
 3. barn

  ba´rn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: barn-et
  Svensk ordbok
 4. ensamkommande barn

  ensamkommande barn, person under 18 år som anländer till Sverige utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare, i regel för att söka internationellt skydd (asyl). 

 5. IVF-barn

  IVF-barn, barn fött efter IVF-behandling (in vitro-fertilisering), se assisterad befruktning.
 6. Guds barn

  Guds barn, engelska Children of God, senare Kärlekens familj och Heavenly Magic, tidigare namn på den nyreligiösa rörelsen Familjen.
 7. Paradisets barn

  Paradisets barn, orig. Les Enfants du paradis, fransk film i regi av Marcel Carné (premiär 1945).
 8. barn- och ungdomsmedicin

  barn- och ungdomsmedicin, den grundläggande medicinska specialiteten inom området pediatrik.
 9. barn- och ungdomsradiologi

  barn- och ungdomsradiologi, medicinsk specialitet, inrättad 1992, vilken omfattar radiologisk diagnostik vid sjukdomar och missbildningar hos barn och ungdomar.
 10. barn- och ungdomsallergologi

  barn- och ungdomsallergologi, medicinsk specialitet inom området pediatrik, inrättad 1992, vilken omfattar diagnostik och behandling av allergiska sjukdomar hos barn och ungdomar.