1. barn

  barn, en människa under skedet mellan födelsen och vuxen ålder.
 2. barn

  barn, metrisk areaenhet med beteckningen b, använd inom kärnfysiken för reaktionstvärsnitt och kvadrupolmoment.
 3. barnarbete

  barnarbete har förekommit i alla tider och samhällen utom i det sena 1900-talets utvecklade industriländer.
 4. barnlitteratur

  barnlitteratur, böcker, dock ej läroböcker, utgivna speciellt för barn och unga, såväl original som bearbetad vuxenlitteratur.
 5. barnsoldater

  barnsoldater, minderåriga som avsiktligt rekryteras, tränas och utnyttjas i väpnade styrkor.

 6. sexuella övergrepp mot barn

  sexuella övergrepp mot barn, alla sexuella handlingar som riktas mot barn, det vill säga enligt lagen personer som inte fyllt 15 år, i vissa fall 18 år.

 7. barnstugeutredningen

  barnstugeutredningen, BU, 1968 års barnstugeutredning (med slutbetänkande 1975), statlig utredning som ledde till förskolelagen och som stadgade rätten till allmän förskola, i daghem eller deltidsgrupp, för alla barn från 6 års ålder (för barn i behov av särskilt stöd redan från 4 år).
 8. barnkonventionen

  barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, konvention från 1989.

 9. ensamkommande barn

  ensamkommande barn, person under 18 år som anländer till Sverige utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare, i regel för att söka internationellt skydd (asyl). 

 10. Guds barn

  Guds barn, engelska Children of God, senare Kärlekens familj och Heavenly Magic, tidigare namn på den nyreligiösa rörelsen Familjen.