1. socialisation

  socialisation, inom sociologin förmedling och inlärning av färdigheter som medför att individen formas till en personlighet.
 2. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 3. Hjalmar Bergman

  Bergman, Hjalmar Fredrik Elgérus, född 19 september 1883, död 1 januari 1931, författare.
 4. verbal förmåga

  verbal förmåga, förmåga att inhämta och meddela information med hjälp av språket.
 5. testikel

  testikel, testis, manlig könskörtel, det könsorgan där spermier (sädesceller) och manligt könshormon (testosteron) bildas.
 6. mental retardation

  mental retardation, den vanligaste internationella benämningen på psykisk utvecklingsstörning eller begåvningshandikapp, dvs. en hämmad begåvningsutveckling som iakttagits sedan barnaåren och som föranleder hjälpbehov i det dagliga livet.
 7. ossifikation

  ossifikation, benbildning, normal eller vid sjukliga processer.
 8. migrän

  migrän, hemikrani, anfallsvis återkommande, ofta ensidig, dunkande huvudvärk som ökar i intensitet, samtidigt som illamående, kräkningar och ökad känslighet mot ljud och ljus tillkommer.
 9. absens

  absens, tillfällig störning i uppmärksamheten eller medvetandet.
 10. marmorbenssjuka

  marmorbenssjuka, osteopetros , Albers-Schönbergs sjukdom (efter den tyske radiologen Heinrich E. Albers-Schönberg, 1865–1921), mycket sällsynt ärftlig sjukdom som kännetecknas av att skelettet blir kompaktare.