1. socialisation

  socialisation, inom sociologin förmedling och inlärning av färdigheter som medför att individen formas till en personlighet.
 2. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 3. mental retardation

  mental retardation, den vanligaste internationella benämningen på psykisk utvecklingsstörning eller begåvningshandikapp, dvs. en hämmad begåvningsutveckling som iakttagits sedan barnaåren och som föranleder hjälpbehov i det dagliga livet.
 4. verbal förmåga

  verbal förmåga, förmåga att inhämta och meddela information med hjälp av språket.
 5. ossifikation

  ossifikation, benbildning, normal eller vid sjukliga processer.
 6. bäckenförträngning

  bäckenförträngning, för litet utrymme i lilla bäckenet, dvs. nedre delen av bäckenet, för att födsel av ett normalstort barn skall vara möjlig.
 7. testikel

  testikel, testis, manlig könskörtel, det könsorgan där spermier (sädesceller) och manligt könshormon (testosteron) bildas.
 8. marmorbenssjuka

  marmorbenssjuka, osteopetros , Albers-Schönbergs sjukdom (efter den tyske radiologen Heinrich E. Albers-Schönberg, 1865–1921), mycket sällsynt ärftlig sjukdom som kännetecknas av att skelettet blir kompaktare.
 9. förmaksseptumdefekt

  förmaksseptumdefekt, en av de vanligaste medfödda hjärtmissbildningarna.
 10. stomatit

  stomatit, inflammation i munslemhinnan, i många fall med sårbildning.