1. barnavårdscentral

  barnavårdscentral, BVC, grundläggande enhet inom barnhälsovården.
 2. vaccin

  vaccin är ett läkemedel som används för att stimulera immunsystemet så att man blir immun mot en sjukdom som en mikroorganism kan orsaka.

 3. rakit

  rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.
 4. barn

  barn, en människa under skedet mellan födelsen och vuxen ålder.
 5. barnavårdscentral

  ba`rnavårdscentral subst. ~en ~er ORDLED: barna-vårds--centr-al-en
  Svensk ordbok
 6. BVC

  BVC, förkortning för barnavårdscentral.
 7. barnhälsovård

  barnhälsovård, samhällets förebyggande insatser för förskolebarns hälsa.

 8. BOEL-provet

  BOEL-provet, barnhörselprov.
 9. hälso- och sjukvård

  hälso- och sjukvård, verksamheter som avser att medicinskt förebygga, undersöka och behandla sjukdomar och skador.

 10. Mjölkdroppen

  Mjölkdroppen, egentligen Föreningen Mjölkdroppen , förening bildad i Stockholm i början av 1900-talet efter fransk förebild med mjölkdistribution till behövande spädbarn, läkarkontroller och hälsofostran som huvuduppgift.