1. vaccin

  vaccin är ett läkemedel som används för att stimulera immunsystemet så att man blir immun mot en sjukdom som en mikroorganism kan orsaka.

 2. barn

  barn, en människa under skedet mellan födelsen och vuxen ålder.
 3. barnavårdscentral

  barnavårdscentral, BVC, grundläggande enhet inom barnhälsovården.
 4. BVC

  BVC, förkortning för barnavårdscentral.
 5. barnhälsovård

  barnhälsovård, samhällets förebyggande insatser för förskolebarns hälsa.

 6. rakit

  rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.
 7. barnavårdscentral

  ba`rnavårdscentral subst. ~en ~er ORDLED: barna-vårds--centr-al-en
  Svensk ordbok
 8. hälso- och sjukvård

  hälso- och sjukvård är sådant som görs för att förebygga och behandla sjukdomar och skador.
 9. Mjölkdroppen

  Mjölkdroppen, egentligen Föreningen Mjölkdroppen , förening bildad i Stockholm i början av 1900-talet efter fransk förebild med mjölkdistribution till behövande spädbarn, läkarkontroller och hälsofostran som huvuduppgift.
 10. BOEL-provet

  BOEL-provet, barnhörselprov.