1. barnavårdsnämnd

  barnavårdsnämnd, kommunal nämnd som enligt äldre sociallagstiftning (1902–82) skulle ansvara för den sociala barnavården.
 2. fattigvård

  fattigvård, äldre benämning på behovsprövad hjälp från offentliga organ till fattiga människor.
 3. barnavårdsnämnd

  ba`rnavårdsnämnd subst. ~en ~er ORDLED: barna-vårds--nämnd-en
  Svensk ordbok
 4. barnavårdsman

  barnavårdsman kallades den som enligt till och med 1981 gällande barnavårdslag skulle lämna stöd och hjälp till vårdnadshavare som så begärde.
 5. husbonderätt

  husbonderätt, husbondevälde, familjefaders rättigheter respektive skyldigheter gentemot dem som tillhör hans familj eller husfolk.
 6. hälso- och sjukvård

  hälso- och sjukvård, verksamheter som avser att medicinskt förebygga, undersöka och behandla sjukdomar och skador.

 7. barn- och ungdomsvård

  barn- och ungdomsvård, benämning på vissa insatser inom ramen för socialtjänstens omsorg om barn och ungdom.
 8. Barnbyn Skå

  Barnbyn Skå, hem för vård eller boende för psykosocialt utsatta familjer, öppnat 1947 av Stockholms stads barnavårdsnämnd på Svartsjölandet några mil utanför Stockholm.
 9. barn

  barn, en människa under skedet mellan födelsen och vuxen ålder.
 10. barn

  ba´rn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: barn-et
  Svensk ordbok