1. Rädda Barnen

  Rädda Barnen är en organisation som arbetar för barns rättigheter i Sverige och i världen.
 2. Barnens ö

  Barnens ö, barnkoloni på Väddö, se barnkoloni.
 3. Barnens dag

  Barnens dag är en dag som firas i Sverige.
 4. Barnens rätt i samhället

  Barnens rätt i samhället, ideell organisation till skydd för barnens rättigheter.
 5. barn

  barn, en människa under skedet mellan födelsen och vuxen ålder.
 6. barn

  barn, metrisk areaenhet med beteckningen b, använd inom kärnfysiken för reaktionstvärsnitt och kvadrupolmoment.
 7. barn

  ba´rn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: barn-et
  Svensk ordbok
 8. ensamkommande barn

  ensamkommande barn, person under 18 år som anländer till Sverige utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare, i regel för att söka internationellt skydd (asyl). 

 9. barn- och ungdomsmedicin

  barn- och ungdomsmedicin, den grundläggande medicinska specialiteten inom området pediatrik.
 10. IVF-barn

  IVF-barn, barn fött efter IVF-behandling (in vitro-fertilisering), se assisterad befruktning.