1. barnets talerätt

  barnets talerätt, rätt för barn att själv vara part i rättsliga mål och ärenden.
 2. FN:s konvention om barnets rättigheter

  FN:s konvention om barnets rättigheter, detsamma som barnkonventionen.
 3. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.

 4. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 5. monarki

  monarki är ett styrelsesätt där en kung, drottning eller kejsare har den högsta makten.
 6. Maria Montessori

  Montessori, Maria, född 31 augusti 1870, död 6 maj 1952, italiensk läkare och barnpedagog.
 7. Jean-Jacques Rousseau

  Rousseau, Jean-Jacques, född 28 juni 1712, död 2 juli 1778, schweizisk-fransk författare och politisk filosof.
 8. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.
 9. Mose

  Mose, hebreiska Moshe, gammaltestamentlig folkledare och profet.
 10. barnarbete

  barnarbete har förekommit i alla tider och samhällen utom i det sena 1900-talets utvecklade industriländer.