1. barnsoldater

  barnsoldater, minderåriga som avsiktligt rekryteras, tränas och utnyttjas i väpnade styrkor.
 2. barnspråk

  barnspråk, benämning på människans språk under dess tillblivelse i spädbarnsåldern och senare utveckling under småbarnstiden och skolåldern fram till puberteten.
 3. barnstugeutredningen

  barnstugeutredningen, BU, 1968 års barnstugeutredning (med slutbetänkande 1975), statlig utredning som ledde till förskolelagen och som stadgade rätten till allmän förskola, i daghem eller deltidsgrupp, för alla barn från 6 års ålder (för barn i behov av särskilt stöd redan från 4 år).
 4. ofödda barns rätt

  ofödda barns rätt, de rättsförhållanden som rör den oföddes rättsställning, oavsett stadium i tillblivelseprocessen.
 5. barn

  barn, en människa under skedet mellan födelsen och vuxen ålder.
 6. värnlösa barns dag

  värnlösa barns dag, tidigare menlösa barns dag, en redan vid slutet av 300-talet i både öst- och västkyrkan spridd festdag i julveckan (i väst 28, i öst 29 december) till minne av de barn som Herodes lät mörda när han fick veta att Messias var född (Matteusevangeliet 2:16–18).
 7. barnskötare

  barnskötare, benämning på yrkeskategori som arbetar med barn i olika åldrar på sjukhus, inom barnomsorg, på hem för vård och boende eller inom andra delar av omsorgen.
 8. barnsjukdomar

  barnsjukdomar kallas smittsamma sjukdomar som de flesta människor får redan som barn.
 9. barnsängsfeber

  barnsängsfeber, puerperalfeber, feber hos en nyförlöst kvinna under barnsängstiden orsakad av streptokockinfektion i livmodern.
 10. barnsöl

  barnsöl, barsel, dopöl, har man i Norden kallat gästabud i samband med barns födelse eller dop (namngivning).