1. barnskötare

  barnskötare, benämning på yrkeskategori som arbetar med barn i olika åldrar på sjukhus, inom barnomsorg, på hem för vård och boende eller inom andra delar av omsorgen.
 2. barnskötare

  ba`rnskötare subst. ~n äv. barnskötarn, plur. ~, best. plur. barnskötarna ORDLED: barn--sköt-ar-en
  Svensk ordbok
 3. barn- och fritidsprogrammet

  barn- och fritidsprogrammet, treårig utbildning i gymnasieskolan som ger grundläggande kunskaper för yrken såsom barnskötare, väktare eller personlig assistent.
 4. barnomsorg

  barnomsorg, samlande benämning på samhällsstödd förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
 5. jämställdhet

  jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

 6. förskollärare

  fö`rskollärare subst. ~n äv. förskollärarn, plur. ~, best. plur. förskollärarna el. fö`rskolelärare ~n äv. förskolelärarn, plur. ~, best. plur. förskolelärarna ORDLED: för-skol(e)--lär-ar-en
  Svensk ordbok
 7. skötare

  skö`tare subst. ~n äv. skötarn, plur. ~, best. plur. skötarna ORDLED: sköt-ar-en
  Svensk ordbok