1. barr

  barr, gymnastikredskap, konstruerat 1812 av Friedrich Ludwig Jahn.
 2. barr

  barr, bladen hos flertalet barrträd.
 3. barr

  barr, tacka av obearbetat guld eller silver.
 4. barr

  1barr subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: barr-et
  Svensk ordbok
 5. barr

  2barr subst. ~en ~er ORDLED: barr-en
  Svensk ordbok
 6. Barr body

  Barr body, X-kromatinkropp, könskromatin, en vanligtvis oval, mörk struktur i cellkärnan, ofta belägen i dess periferi.
 7. Epstein–Barr-virus

  Epstein–Barr-virus, EBV, humant herpesvirus 4, virus i familjen herpesvirus.

 8. barré

  barré, spelteknisk term främst för gitarr.
 9. barrträd

  barrträd är träd med smala, spetsiga blad som kallas barr.
 10. barriär

  barriär, räcke, skrank, skyddsvall, bröstvärn; ofta i överförd betydelse: avspärrning, spärr, hinder.