1. barrskogsnunna

  barrskogsnunna, Lymantria monacha, art i fjärilsfamiljen tofsspinnare. Framvingarna är melerade i svartvitt och 35–55 mm mellan spetsarna; bakkroppsspetsen är röd.
 2. barrsågtimmer

  barrsågtimmer, barrtimmer, timmer från barrträd lämpat att såga till plankor, reglar, bräder m.m.
 3. barrsteklar

  barrsteklar, Diprionidae, familj växtsteklar som förekommer i Eurasien och Nordamerika och omfattar knappt 100 arter, varav 16 i Sverige, bl.a. 13 arter tallsteklar.
 4. barrskogszonen

  barrskogszonen, boreala barrskogsbältet, den vegetationstyp som omfattar en stor del av Sverige med undantag för fjälltrakterna och området söder om Dalälven.
 5. barrskogsfjällfly

  barrskogsfjällfly, Xestia sincera, art i fjärilsfamiljen nattflyn.
 6. barrskog

  barrskog, skog som huvudsakligen består av barrträd.
 7. barrskog

  barr`skog subst. ~en ~ar ORDLED: barr--skog-en
  Svensk ordbok
 8. barrskogsgräns

  barr`skogsgräns subst. ~en ~er ORDLED: barr-skogs--gräns-en
  Svensk ordbok
 9. södra barrskogsregionen

  södra barrskogsregionen, boreo-nemorala zonen, den nordiska delen av övergångszonen mellan de nemorala lövskogarna och de boreala barrskogarna, dvs. tajgan.
 10. norra barrskogsregionen

  norra barrskogsregionen, boreala zonen, den nordiska delen av det boreala barrskogsbältet, tajgan.