1. barrträd

  barrträd är träd med smala, spetsiga blad som kallas barr.
 2. barrträdskvalster

  barrträdskvalster, Oligonychus ununguis, art inom ordningen lårkvalster.
 3. barrträdlöpare

  barrträdlöpare, Rhagium inquisitor, art inom skalbaggsfamiljen långhorningar.
 4. barrträd

  barr`träd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: barr--träd-et
  Svensk ordbok
 5. hyvlingstorrt virke

  hyvlingstorrt virke, virke som torkats till en fuktkvot lämplig för hyvling.
 6. parana pine

  parana pine, paranátall, sydamerikanskt träslag som erhålls från arten paranátall ( Araucaria brasiliana) i barrträdsfamiljen araukariaväxter, främst från Brasiliens högplatåområde.