1. Barsebäcksverket

  Barsebäcksverket, f.d. kärnkraftverk beläget vid Öresund, ägt av Barsebäck Kraft AB, dotterbolag till Ringhals AB.
 2. bar mitzva

  bar mitzva, judisk pojke som blivit 13 år och 1 dag och som därmed anses tillräckligt mogen för att kunna fullgöra alla den judiska lärans bud för män.
 3. bar

  bar, metrisk tryckenhet och beteckning för densamma.
 4. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 5. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 6. vakuol

  vakuol, membranomgärdat hålrum i cytoplasman hos eukaryota celler, vilket kan innehålla till exempel vatten, cellvätska och delvis nedbruten föda.
 7. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 8. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 9. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 10. polymer

  polymer, syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga molekyler.