1. baryon

  baryon, partikel som dels har halvtaligt spinn (det vill säga är en fermion), dels deltar i stark växelverkan (det vill säga är en hadron).
 2. Baryonyx

  Baryonyx är ett släkte rovdinosaurier som levde för ungefär 125 miljoner år sedan.
 3. proton

  proton, elektriskt laddad kärnpartikel, kärnan i väteatomen.
 4. kvark

  kvark, materiens minsta påvisade byggsten som enligt standardmodellen för elementarpartiklarna och tillsammans med leptonerna bygger upp all känd, vanlig materia.

 5. gluon

  gluon, inom atomfysiken en masslös och elektriskt neutral fältpartikel (boson) med spin 1.
 6. stark växelverkan

  stark växelverkan, en av de fyra fundamentala krafterna i naturen och en kraftverkan mellan kvarkar och gluoner.
 7. meson

  meson, subatomär partikel med heltaligt spinn uppbyggd av kvark–antikvarkpar q–anti-q, där q kan representera en u-, d-, c-, s-, t- eller b-kvark.
 8. hadron

  hadron, benämning på varje starkt växelverkande partikel.
 9. infrarött slaveri

  infrarött slaveri, förhållandet att kraftverkan mellan kvarkar växer i styrka när dessa fjärmas från varandra.
 10. elementarpartikel

  elementarpartikel, fundamental partikel, materiens minsta beståndsdelar som inte har någon inre struktur.