1. bas

  bas är en kemisk förening som kan ta upp vätejoner (protoner).
 2. Bastiljen

  Bastiljen var en medeltida fästning i Paris som stormades och revs under franska revolutionen.
 3. baser

  baser, inom kemin ämnen som kan ta upp protoner (t.ex. OH , NH 3, CO 3 2–).
 4. bas

  bas, term i matematiken, med en rad olika betydelser.

 5. bas

  bas kallar man i musiken den djupaste av de stämmor som sjungs av män.

 6. bas

  bas, i dagligt tal benämning på musikinstrumenten kontrabas och elbas.
 7. basisk

  basisk är en kemisk benämning på en vattenlösning där pH är högre än 7.
 8. basala ganglier

  basala ganglier, avgränsade strukturer (kärnor) av grå hjärnsubstans i den vita hjärnsubstansen djupt inne i vardera storhjärnhalvan.
 9. basketboll

  basketboll, basket, ett i USA utvecklat bollspel som spelas, huvudsakligen inomhus, mellan två femmannalag på en rektangulär spelplan (26–28 m lång och 14–15 m bred) med en målställning mitt på vardera kortsidan.

 10. bas

  bas, grund(val), botten, utgångspunkt; term använd i den marxistiska teorin.