1. bas

  bas, grund(val), botten, utgångspunkt; kemisk term se baser.
 2. baser

  baser, inom kemin ämnen som kan ta upp protoner (t.ex. OH , NH 3, CO 3 2–).
 3. bas

  bas, musikalisk term för djup mansröst; den lägsta stämman i fyrstämmig körsats.
 4. Bastiljen

  Bastiljen var en medeltida fästning i Paris som stormades och revs under franska revolutionen.
 5. baspar

  baspar, par av kvävebaser i nukleinsyror.
 6. bas

  bas, grund(val), botten, utgångspunkt; term använd i den marxistiska teorin.
 7. bas

  bas, term som anger ett musikinstruments stämläge och tonläge samt oftast därmed storlek i förhållande till andra instrument i respektive instrumentfamilj.
 8. basketboll

  basketboll, basket, ett i USA utvecklat bollspel som spelas, huvudsakligen inomhus, mellan två femmannalag på en rektangulär spelplan (26–28 m lång och 14–15 m bred) med en målställning mitt på vardera kortsidan.

 9. basisk

  basisk, kemisk term: som sammanhänger med baser eller har karaktär av bas (se baser).
 10. basparning

  basparning, sammanhållningen genom vätebryggor mellan motsvarande baser i nukleinsyrakedjor.