1. basala ganglier

  basala ganglier, avgränsade strukturer (kärnor) av grå hjärnsubstans i den vita hjärnsubstansen djupt inne i vardera storhjärnhalvan.
 2. basalt

  basalt, finkornig, mörkt grå eller oftast svart vulkanisk bergart.
 3. basa

  ba`sa verb ~de ~t ORDLED: bas-ar SUBST.: basande, basning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 4. basalmetabolism

  basalmetabolism, BMB, energiförbrukningen i kroppen under maximal vila.
 5. baser

  baser, inom kemin ämnen som kan ta upp protoner (t.ex. OH , NH 3, CO 3 2–).
 6. basar

  basar, persiska bāzār, i islamisk stadsbyggnadstradition de centrala kvarter som är uppbyggda uteslutande för handel och hantverk.
 7. basal

  basal, lågt belägen, vid basen; även om något som bildar (nödvändigt) underlag för en utveckling eller verksamhet; grundläggande, fundamental.
 8. basalkropp

  basalkropp, basalkorn, kinetosom, struktur från vilken ett gissel (en flagell) eller ett flimmerhår (en cilie) växer ut från en eukaryot cell.
 9. basarwa

  basarwa, botswansk benämning på folkgruppen san.
 10. basaltemperatur

  basaltemperatur, en kvinnas normala morgontemperatur före uppstigandet.