1. basal

  basal, lågt belägen, vid basen; även om något som bildar (nödvändigt) underlag för en utveckling eller verksamhet; grundläggande, fundamental.
 2. basal

  basa´l adj. ~t ORDLED: bas-al
  Svensk ordbok
 3. basala ganglier

  basala ganglier, avgränsade strukturer (kärnor) av grå hjärnsubstans i den vita hjärnsubstansen djupt inne i vardera storhjärnhalvan.
 4. basalmetabolism

  basalmetabolism, BMB, energiförbrukningen i kroppen under maximal vila.
 5. basalmembran

  basalmembran, tunt membran på vilket ett lager av de celler, s.k. epitelceller, vilar som bekläder alla ytor på kroppens utsida samt hålrummen inuti kroppen.
 6. basaltemperatur

  basaltemperatur, en kvinnas normala morgontemperatur före uppstigandet.
 7. basalcellscancer

  basalcellscancer, basaliom, den vanligaste formen av hudcancer.
 8. basaltgods

  basaltgods, svart mangan- och järnhaltigt, oglaserat stengods med utseende som polerad basalt.
 9. basalkropp

  basalkropp, basalkorn, kinetosom, struktur från vilken ett gissel (en flagell) eller ett flimmerhår (en cilie) växer ut från en eukaryot cell.
 10. basaltkupp

  basaltkupp, uppstående erosionsrest av den stelnade basaltmagman i ett vulkanrör.