1. basala ganglier

  basala ganglier, avgränsade strukturer (kärnor) av grå hjärnsubstans i den vita hjärnsubstansen djupt inne i vardera storhjärnhalvan.
 2. basal

  basal, lågt belägen, vid basen; även om något som bildar (nödvändigt) underlag för en utveckling eller verksamhet; grundläggande, fundamental.
 3. basal

  basa´l adj. ~t ORDLED: bas-al
  Svensk ordbok
 4. spole

  spole, den basala delen av en fågelfjäder, se fjädrar.
 5. linskärna

  linskärna, anatomisk term. nucleus lentiformis, linsformad storhjärnskärna tillhörande de basala ganglierna.
 6. symbios

  symbios, varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer.
 7. brännhår

  brännhår, encellig, levande, borstlik hårbildning från vissa växters epidermis.
 8. decollement

  decollement, inom geologin det basala, ofta nästan horisontella plan utefter vilket en lagerserie har lösgjorts och förflyttats vid en förkastningsrörelse.
 9. storhjärnan

  storhjärnan, cerebrum, den hos människan mest utvecklade delen av hjärnan.
 10. marginal tillväxt

  marginal tillväxt, kanttillväxt genom ett marginalt meristem i ett blad.