1. oceanisk jordskorpa

  oceanisk jordskorpa, litosfärplatta bestående huvudsakligen av tunga basaltiska bergarter.
 2. pahoehoelava

  pahoehoelava, stelningsform hos basaltisk lava vilken kännetecknas av jämn, böljande eller valkig yta.
 3. kuddlava

  kuddlava, typ av lava som har kuddliknande stelningsformer, bildad då lavasmältan stelnat under vatten.
 4. andesitlinjen

  andesitlinjen, gränsen mellan den basaltiska vulkanismen på Stilla havets botten och den andesitiska vulkanismen på omgivande kontinenter och öbågar.
 5. palagonit

  palagonit, gul till gulbrun, strukturlös omvandlingsprodukt av vulkaniskt glas.
 6. platåbasalt

  platåbasalt, basaltisk lava på en kontinent, där den bildar vidsträckta lavatäcken.
 7. cinderkon

  cinderkon, typ av vulkankägla.
 8. astenosfären

  astenosfären, det något hundratal kilometer tjocka lager i jordmanteln närmast under litosfären vilket är relativt lättdeformerat.
 9. pelarförklyftning

  pelarförklyftning, uppdelning av lavaflöden eller lagergångar i långsträckta pelare.
 10. apofyllit

  apofyllit, vitt eller färglöst mineral med sammansättningen KCa 4(Si 4O 10) 2F·8H 2O.