1. pahoehoelava

  pahoehoelava, stelningsform hos basaltisk lava vilken kännetecknas av jämn, böljande eller valkig yta.
 2. oceanisk jordskorpa

  oceanisk jordskorpa, litosfärplatta bestående huvudsakligen av tunga basaltiska bergarter.
 3. kuddlava

  kuddlava, typ av lava som har kuddliknande stelningsformer, bildad då lavasmältan stelnat under vatten.
 4. palagonit

  palagonit, gul till gulbrun, strukturlös omvandlingsprodukt av vulkaniskt glas.
 5. andesitlinjen

  andesitlinjen, gränsen mellan den basaltiska vulkanismen på Stilla havets botten och den andesitiska vulkanismen på omgivande kontinenter och öbågar.
 6. platåbasalt

  platåbasalt, basaltisk lava på en kontinent, där den bildar vidsträckta lavatäcken.
 7. cinderkon

  cinderkon, typ av vulkankägla.
 8. astenosfären

  astenosfären, det något hundratal kilometer tjocka lager i jordmanteln närmast under litosfären vilket är relativt lättdeformerat.
 9. Conrad-diskontinuiteten

  Conrad-diskontinuiteten, gränsyta som delar den kontinentala jordskorpan i ett övre (granitiskt) och ett nedre (basaltiskt) skikt med densiteten ca 2,76 g/cm 3 respektive 3,0 g/cm 3, uppkallad efter Victor Conrad.
 10. diskontinuitet

  diskontinuitet, brist på sammanhang (kontinuitet), avbrott, lucka; inom seismologin gränsyta eller smal zon mellan två lager i jordens inre med skilda seismiska egenskaper, t.ex. densitet och utbredningshastighet för olika seismiska vågor.