1. basar

  basar, persiska bāzār, i islamisk stadsbyggnadstradition de centrala kvarter som är uppbyggda uteslutande för handel och hantverk.
 2. basar

  basa´r subst. ~en ~er ORDLED: bas-ar-en
  Svensk ordbok
 3. basareal

  basareal, den maximala areal som svenska lantbrukare kan få tillgodoräkna sig för arealersättning.
 4. basarwa

  basarwa, botswansk benämning på folkgruppen san.
 5. bas

  bas är inom geometrin något i en figur som man utgår från.
 6. baser

  baser är kemiska föreningar som kan ta upp vätejoner (protoner).

 7. bas

  bas kallar man i musiken den djupaste av de stämmor som sjungs av män.

 8. bas

  bas är en kemisk förening som kan ta upp vätejoner (protoner).
 9. bas

  bas är ett ord som ofta används för musikinstrumenten kontrabas och elbas.
 10. bas

  bas, grund(val), botten, utgångspunkt; elektronisk term för en av elektroderna i en bipolär transistor.