1. baser

  baser, inom kemin ämnen som kan ta upp protoner (t.ex. OH , NH 3, CO 3 2–).
 2. bas

  bas, grund(val), botten, utgångspunkt; kemisk term se baser.
 3. titreranalys

  titreranalys, kemisk analys som utförs genom titrering och som innebär att den okända mängden av ett ämne bestäms genom fullständig reaktion med ett annat ämne.

 4. bas

  bas, musikalisk term för djup mansröst; den lägsta stämman i fyrstämmig körsats.
 5. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 6. Pearl Harbor

  Pearl Harbor, amerikansk flottbas på ön Oahu, Hawaii; högkvarter för USA:s stillahavsflotta och anfallsmål för japanska flygstyrkor 7 december 1941.
 7. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 8. protolys

  protolys, kemisk reaktion mellan en syra och en bas enligt: syra ⇄ bas + H+.

 9. syror

  syror, inom kemin ämnen som kan avge protoner, H +.
 10. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring i klimatsystemet som manifesteras i egenskaper som medeltemperatur, nederbördsfördelning och havsnivåer.