1. Johann Bernhard Basedow

  Basedow, Johann Bernhard, 1723–90, tysk pedagog.
 2. basedow

  ba´sedow subst. ~en; eg. kortform för Basedows sjukdom ORDLED: basedow-en
  Svensk ordbok
 3. Karl von Basedow

  Basedow, Karl von, 1799–1854, tysk läkare, verksam i Merseburg.
 4. Basedows sjukdom

  Basedows sjukdom, sjuklig överfunktion av sköldkörteln.
 5. filantropism

  filantropism, pedagogisk riktning i upplysningstidens anda som på 1770-talet uppstod vid Philantropinum, en uppfostringsanstalt i Dessau, Tyskland.
 6. gymnastik

  gymnastik, systematiskt valda och kombinerade kroppsrörelser och kroppsövningar syftande till att stärka människan fysiskt och psykiskt.