1. Basedows sjukdom

  Basedows sjukdom, sjuklig överfunktion av sköldkörteln.
 2. tyreotoxikos

  tyreotoxikos, giftstruma, sjukdom, betydligt vanligare hos kvinnor än hos män, orsakad av överfunktion av sköldkörteln.
 3. deprecisering

  deprecisering. Ett språkligt uttryck är en deprecisering av ett annat om det är vagare eller mera oklart än det uttryck som skall definieras eller förklaras.
 4. tyreoideastimulerande antikroppar

  tyreoideastimulerande antikroppar, tyreoideastimulerande immunglobuliner, TSI, immunglobuliner som binds till receptorer för tyreoideastimulerande hormon (TSH) på cellytorna i sköldkörtelns folliklar.
 5. Graves’ sjukdom

  Graves’ sjukdom (efter den irländske läkaren Robert J. Graves, 1796–1853).

 6. filantropism

  filantropism, pedagogisk riktning i upplysningstidens anda som på 1770-talet uppstod vid Philantropinum, en uppfostringsanstalt i Dessau, Tyskland.
 7. Karl von Basedow

  Basedow, Karl von, 1799–1854, tysk läkare, verksam i Merseburg.
 8. Christian Gotthilf Salzmann

  Salzmann, Christian Gotthilf, 1744–1811, tysk präst och pedagog som efter en tid vid J.B. Basedows Philantropinum grundade en egen internatskola i Schnepfenthal 1784.
 9. basedow

  ba´sedow subst. ~en; eg. kortform för Basedows sjukdom ORDLED: basedow-en
  Svensk ordbok