1. baser

  baser, inom kemin ämnen som kan ta upp protoner (t.ex. OH , NH 3, CO 3 2–).
 2. bas

  bas är en kemisk förening som kan ta upp vätejoner (protoner).
 3. bas

  bas, term i matematiken, med en rad olika betydelser.

 4. bas

  bas, grund(val), botten, utgångspunkt; term använd i den marxistiska teorin.
 5. titreranalys

  titreranalys, kemisk analys som utförs genom titrering och som innebär att den okända mängden av ett ämne bestäms genom fullständig reaktion med ett annat ämne.

 6. syror

  syror är kemiska föreningar som kan avge vätejoner (protoner). 

 7. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 8. bas

  bas kallar man i musiken den djupaste av de stämmor som sjungs av män.

 9. bas

  bas, i dagligt tal benämning på musikinstrumenten kontrabas och elbas.
 10. basenji

  basenji, hundras inom FCI-grupp 5 (före 1994 inom gruppen spetsar).