1. baser

  baser, inom kemin ämnen som kan ta upp protoner (t.ex. OH , NH 3, CO 3 2–).
 2. bas

  bas är en kemisk förening som kan ta upp vätejoner (protoner).
 3. bas

  bas, term i matematiken, med en rad olika betydelser.

 4. titreranalys

  titreranalys, kemisk analys som utförs genom titrering och som innebär att den okända mängden av ett ämne bestäms genom fullständig reaktion med ett annat ämne.

 5. bas

  bas, grund(val), botten, utgångspunkt; term använd i den marxistiska teorin.
 6. schiffska baser

  schiffska baser, kemiska föreningar med den generella formeln Ar–N=CR2 (Ar är en arylgrupp och R en kolvätegrupp).

 7. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 8. protolys

  protolys, kemisk reaktion mellan en syra och en bas enligt: syra ⇄ bas + H+.

 9. nässeldjur

  nässeldjur, Cnidaria, stam vattenlevande djur som omfattar ca 11 000 nu levande arter och har världsvid utbredning i alla hav.
 10. empirism

  empirism, filosofisk riktning som i motsats till rationalismen betonar erfarenheten snarare än förnuftet som bas för vår kunskap.