1. basisk

  basisk är en kemisk benämning på en vattenlösning där pH är högre än 7.
 2. basisk lösning

  basisk lösning är en vattenlösning som har ett pH-värde över 7.
 3. basiska oxider

  basiska oxider, benämning på metalloxider som löser sig i vatten under bildning av alkaliska lösningar eller i starka syror.
 4. basis

  ba´sis subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: bas-is
  Svensk ordbok
 5. Tora

  Tora (hebreiska, ’undervisning’), judisk benämning på allt det som uppfattas som Guds undervisning till sitt folk.
 6. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 7. basisk slagg

  basisk slagg, oxidblandning som till övervägande del innehåller basiska oxider.
 8. basisk process

  basisk process, metallurgisk process där basisk slagg används, t.ex. basisk stålprocess.
 9. basisk reaktion

  basisk reaktion eller alkalisk reaktion är en egenskap hos en vattenlösning, se basisk lösning.
 10. basisk stålprocess

  basisk stålprocess, stålframställningsprocess där den använda slaggen är av basisk typ (se basisk slagg) och ugnsinfodringen består av basiska oxider.