1. basning

  basning, träteknisk metod att göra trä mjukt, dvs. att sänka dess elasticitetsmodul.
 2. basning

  ba`sning subst. ~en ~ar ORDLED: bas-ning-en
  Svensk ordbok
 3. brunslip

  brunslip, pappersmassa framställd av basad (under tryck ångbehandlad) ved genom slipning.
 4. rotting

  rotting, stam eller stamfibrer från rottingpalmer.

 5. faner

  faner, tunna skivor eller flak, vanligtvis av trä och då ofta av ädelt träslag.
 6. bok

  bok, Fagus sylvatica, art i familjen bokväxter.
 7. basa

  ba`sa verb ~de ~t ORDLED: bas-ar SUBST.: basande, basning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok