1. bassäng

  bassäng, större, öppen vattenbehållare, försänkt i golv eller mark, t.ex. simbassäng, hamnbassäng.
 2. bassäng

  bassäng, sedimentationsbäcken, fördjupning i jordskorpan där sediment ansamlas eller har ansamlats under jordens tidigare historia.
 3. bassäng

  bassäng´ subst. ~en ~er ORDLED: bass-äng-en
  Svensk ordbok
 4. bassängreaktor

  bassängreaktor, kärnreaktor vars bränsle är placerat i en bassäng med vatten.
 5. Arabiska bassängen

  Arabiska bassängen, djupområde i norra Indiska oceanen, till största delen i Arabiska havet.
 6. Pamukkale

  Pamukkale, område med varma källor 20 km nordöst om Denizli i sydvästra Turkiet, avsatt som naturreservat 1990.
 7. sedimentationsbäcken

  sedimentationsbäcken, inom geologi detsamma som sedimentationsbassäng, se bassäng.
 8. tråg

  tråg, inom geologi detsamma som sedimentationsbassäng, se bassäng.
 9. Jacuzzi

  Jacuzzi ®, liten bassäng med strömmande vatten från väggarna.
 10. sedimenteringsbassäng

  sedimenteringsbassäng, sänka i jordskorpan där omfattande sedimentavlagring sker eller har skett, se bassäng.