1. Bastet

  Bastet, Bast eller Ubasti, egyptisk gudinna.
 2. Bast

  Bast, fornegyptisk gudinna, se Bastet.
 3. Bubastis

  Bubastis, Tall Basta, fornegyptisk ort i östra nildeltat.
 4. lindbast

  lindbast, bast av de europeiska arterna skogslind och bohuslind samt den amerikanska arten svartlind.
 5. barktyg

  barktyg har tillverkats i stora delar av Afrika, Asien, Oceanien och Amerika, där textiltillverkning har varit okänd.
 6. bast

  bast, material bestående av långsträckta, mer eller mindre förvedade fibrer som erhålls från ett stort antal växter.
 7. katt

  katt, tamkatt, Felis catus, art i familjen kattdjur.

 8. Marie Samuelsson

  Samuelsson, Marie, född 15 februari 1956, tonsättare.