1. batat

  batat, sötpotatis, Ipomoea [-me:a] batatas, art i familjen vindeväxter.

 2. bat mitzva

  bat mitzva, judisk flicka som blivit 12 år och 1 dag och som därmed anses tillräckligt mogen för att kunna fullgöra alla den judiska lärans bud för kvinnor.
 3. batat

  bata´t subst. ~en ~er ORDLED: bat-at-en
  Svensk ordbok
 4. bar mitzva

  bar mitzva, judisk pojke som blivit 13 år och 1 dag och som därmed anses tillräckligt mogen för att kunna fullgöra alla den judiska lärans bud för män.
 5. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 6. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 7. dekalogen

  dekalogen, de tio budorden eller tio Guds bud, en samling av tio korta religiösa och etiska regler som Israels Gud, Jahve, enligt den bibliska traditionen gav Mose på Sinai; de hade skrivits på två stentavlor för att ligga till grund för förbundet mellan Jahve och Israel.
 8. potatis

  potatis, Solanum tuberosum, art i familjen potatisväxter.
 9. Oman

  Oman, till 1970 Muskat och Oman, stat på Arabiska halvöns östspets.

 10. mimikry

  mimikry, mimicry, förhållandet att individer av en art (mimaren) till det yttre liknar individer av en annan, mer eller mindre obesläktad art (modellen).