1. Be

  Be, kemiskt tecken för grundämnet beryllium.
 2. BE

  BE, nationalitetsbeteckning för Belgien.
 3. Nosy Be

  Nosy Be, ö i norra Madagaskar; för belägenhet se landskarta Madagaskar.
 4. be

  be, ong-be, skriftlöst kadaispråk med en halv miljon talare på ön Hainan i södra Kina.
 5. be

  be äv. be`dja verb bad bett, pres. ber äv. beder ORDLED: bed-er SUBST.: bedjande
  Svensk ordbok
 6. Västra muren

  Västra muren, eller Klagomuren, är resterna av en mur vid det område i Jerusalem där det judiska templet har stått.

 7. vallfärd

  vallfärd, vallfart eller pilgrimsfärd, är en resa till en helig plats som man gör av religiösa skäl, till exempel för att be, tacka eller visa att man ångrat det man gjort fel.
 8. protektionism

  protektionism, importbegränsning genom handels- och industripolitiska åtgärder, t.ex. tullar och importkvoter, avsedda att ge producenter inom nationen konkurrensfördelar gentemot utländska producenter.
 9. Belgien

  Belgien, stat i Västeuropa.

 10. gudstjänst

  gudstjänst innebär att människor samlas för att upprätthålla relationen till en eller flera gudar.