1. beat

  beat, slagen, besegrad, utmattad; se beat generation och beat poets.
 2. beat

  beat, slag, taktslag; inom framför allt jazz och rock använd term för musikens grundpuls, vanligen markerad av ett eller flera instrument i rytmsektionen (jämför off beat).
 3. beat poets

  beat poets, en grupp amerikanska författare under främst 1950- och 1960-talen.
 4. beat generation

  beat generation, nihilistisk (generation av) efterkrigsungdom, ursprungligen med anknytning till bohemiska miljöer i Greenwich Village (New York) och San Francisco under 1950-talet.
 5. off beat

  off beat, term särskilt använd inom den afroamerikanska musikens olika genrer (t.ex. blues, jazz och rock’n’roll) som avser att en ”ljudhändelse” (ton, samklang, rytm) inträffar strax före eller efter pulsslagen.
 6. Beata

  Beata, kvinnonamn av latinskt ursprung med betydelsen ’den lyckliga’.
 7. beatnik

  beatnik , person tillhörande beat generation.
 8. Beata Szydło

  Szydło, Beata, född 15 april 1963, polsk politiker (konservativ), premiärminister 2015–17.

 9. Beate Andersen

  Andersen, Beate, född 1942, dansk keramiker.
 10. Beate Grimsrud

  Grimsrud, Beate, född 1964 i Norge, författare.