1. beat

  beat, slagen, besegrad, utmattad; se beat generation och beat poets.
 2. beat generation

  beat generation, nihilistisk (generation av) efterkrigsungdom, ursprungligen med anknytning till bohemiska miljöer i Greenwich Village (New York) och San Francisco under 1950-talet.
 3. Beatles

  Beatles, egentligen The Beatles, brittisk popgrupp bestående av John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr (egentligen Richard Starkey), alla från Liverpool.

 4. Beate Grimsrud

  Grimsrud, Beate, 1963–2020, norsk-svensk författare.

 5. beatnik

  beatnik , person tillhörande beat generation.
 6. Beata

  Beata, kvinnonamn av latinskt ursprung med betydelsen ’den lyckliga’.
 7. beat poets

  beat poets, en grupp amerikanska författare under främst 1950- och 1960-talen.
 8. Beatrix Potter

  Potter, Beatrix, 1866–1943, brittisk författare, bilderbokskonstnär och akvarellmålare.
 9. beat

  beat, slag, taktslag; inom framför allt jazz och rock använd term för musikens grundpuls, vanligen markerad av ett eller flera instrument i rytmsektionen (jämför off beat).
 10. Beatrice

  Beatrice, den kvinna till vilken Dante dedicerade det mesta av sin diktning.