1. bebo

  bebo´ verb ~dde ~tt, pres. ~r ORDLED: be-bor SUBST.: beboende
  Svensk ordbok
 2. Bebo Valdés

  Valdés, Ramón (Bebo), 1918–2013, kubansk pianist, kompositör, kapellmästare och arrangör.

 3. bebop

  bebop, bop, stil- och epok inom jazzmusiken.
 4. beboelig

  bebo´elig adj. ~t ORDLED: be-boe-lig
  Svensk ordbok
 5. bebodd

  bebodd´ adj. bebott ORDLED: be-bodd
  Svensk ordbok
 6. bebop

  bebop [bi´båp] subst. ~en ORDLED: be-bop-en
  Svensk ordbok
 7. inkolentbeteckning

  inkolentbeteckning’invånare’, ’inbyggare’), inkolentnamn, detsamma som inbyggarbeteckning.
 8. habitat

  habitat, hemvist, boendemiljö, i biologin en arts livsmiljö.
 9. kalcicol

  kalcicol, växt som är beroende av kalkhaltig miljö, se basofil.
 10. obsession

  obsession, detsamma som tvångstanke.