1. Proxima Centauri

  Proxima Centauri, Alfa Centauri C, den närmaste kända stjärnan utanför solsystemet, avstånd 4,24 ljusår.

 2. Kepler

  Kepler, Keplerteleskopet, satellit uppsänd av NASA som 2009–18 sökte efter planeter kring andra stjärnor.

 3. stjärna

  stjärna, klot av komprimerad och upphettad plasma som i sitt inre frigör energi, vanligen genom kärnreaktioner, som strålar ut från ytan i form av ljus tillsammans med lätta joniserade partiklar ( stjärnvind).
 4. antropiska principen

  antropiska principen, sammanfattande benämning på olika spekulationer som knyter samman naturlagarnas form och naturkonstanternas värden med människans (och över huvud taget komplexa strukturers) existens i universum.
 5. Knut Lundmark

  Lundmark, Knut, född 14 juni 1889, död 23 april 1958, astronom, professor vid Lunds universitet 1929–55.
 6. beboelig

  bebo´elig adj. ~t ORDLED: be-boe-lig
  Svensk ordbok
 7. Skylab

  Skylab, amerikansk rymdstation uppsänd 14 maj 1973.
 8. Mir

  Mir, sovjetisk, sedermera rysk rymdstation i omloppsbana kring jorden 1986–2001 på cirka 350–400 km höjd med banlutning 51,6° mot ekvatorsplanet.
 9. Henri Étienne-Martin

  Étienne-Martin, Henri, 1913–95, fransk skulptör.
 10. Florida

  Florida, förkortat FL, delstat i sydöstra USA.