1. Oceanien

  Oceanien, jordens minsta världsdel.

 2. Hatti

  Hatti , i hettitiska texter och egyptiska källor beteckning för hettiternas land, ursprungligen bebott av de icke-indoeuropeiska hattierna.
 3. Gedrosien

  Gedrosien (grekiska Gedrōsia), antik provins i södra Iran, ungefär motsvarande nuvarande Baluchistan.
 4. volsker

  volsker, under antiken oskisk- eller umbrisktalande folk i Mellanitalien.
 5. herminoner

  herminoner, erminoner , enligt den romerske historikern Tacitus en av de tre urstammar, i vilka germanerna var indelade (de andra var ingaevoner och istaevoner).
 6. nykolonisation

  nykolonisation, invandring av växter eller djur i ett nybildat område, t.ex. mark frigjord genom isavsmältning eller bildad genom landhöjning eller vulkanism.
 7. agrostad

  agrostad, jordbruksstad, stadsliknande bosättning med jordbruk som dominerande näring.
 8. Mundigak

  Mundigak, forntida tell-boplats vid Helmandfloden, ca 60 km nordväst om Qandahar, Afghanistan.
 9. Kurdistan

  Kurdistan, arabiska Kurdistạn, persiska Kordestạn, bergsområde i gränslandet mellan Turkiet, Irak och Iran samt, till mindre del, Syrien och Armenien, huvudsakligen bebott av kurder.
 10. Vladimir-Suzdal

  Vladimir-Suzdal , medeltida ryskt furstendöme i området mellan floderna Oka och Volga.