1. becquerel

  becquerel, SI-enhet för aktiviteten hos ett radioaktivt material med beteckning Bq.
 2. Henri Becquerel

  Becquerel, Henri, 1852–1908, fransk fysiker, professor vid Muséum national d’histoire naturelle i Paris från 1892, från 1895 även vid École polytechnique; jämför släktartikel Becquerel.
 3. Marie Curie

  Curie, Marie, född Skłodowska, född 7 november 1867, död 4 juli 1934, polsk-fransk fysiker och kemist; jämför släktartikel Curie.
 4. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 5. Becquerel

  Becquerel, fransk släkt, härstammande från ståthållaren i Loiret Louis-Hector Becquerel, far till Antoine Becquerel.
 6. anrikning

  anrikning, ökning av halten av en viss beståndsdel (t.ex. av ett visst ämne i en blandning), koncentrering. Inom radioekologin en ökning av koncentrationen av ett radioaktivt ämne i en näringskedja, vilket är av betydelse för bedömning av riskerna från radioaktiva ämnen i naturen.
 7. aktivitet

  aktivitet, fysikalisk term: antalet sönderfall per tidsenhet i radioaktivt material.
 8. Pierre Curie

  Curie, Pierre, 1859–1906, fransk fysiker, professor vid Sorbonne från 1904; jämför släktartikel Curie.
 9. Jean Becquerel

  Becquerel, Jean, 1878–1953, fransk fysiker, professor vid Muséum national d’histoire naturelle i Paris; jämför släktartikel Becquerel.
 10. Bq

  Bq, beteckning för måttenheten becquerel för aktiviteten hos ett radioaktivt material.