1. bedrägeri

  bedrägeri, oredlighetsbrott som begås av den som genom vilseledning förmår någon annan till handling eller underlåtenhet som leder till vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon denne företräder.

 2. beduiner

  beduiner, arabisktalande nomadfolk i sydöstra Turkiet samt i Syrien, Libanon, Irak, Jordanien, Negevöknen i Israel, Gazaremsan och Västbanken, Arabiska halvön, Sinai, Egypten, Eritrea, Libyen och delar av Sahara till Algeriet, Marocko och Mauretanien i väster.
 3. bed and breakfast

  bed and breakfast, övernattning och frukost (för resande), särskilt i privathus på den brittiska och irländska landsbygden.
 4. bedövning

  bedövning får man hos läkare eller tandläkare för att det inte ska göra ont när de behandlar en.
 5. Beda Hallberg

  Hallberg, Beda, 1869–1945, initiativtagare till majblomman.

 6. Bedřich Smetana

  Smetana, Bedřich, 1824–84, tjeckisk tonsättare, pianist och dirigent.
 7. Beda

  Beda (engelska Bede), född 672 eller 673, död 735, anglosaxisk lärd, helgon; efter sin död känd som Beda venerabilis, ’den vördnadsvärde’.

 8. Beda

  Beda, kvinnonamn, ursprungligen ett fornengelskt mansnamn av omdiskuterat ursprung.
 9. bedräglig kadens

  bedräglig kadens, musikterm för en kadensform där dominantackordet inte följs av den förväntade tonikan utan av ett annat ackord.
 10. bedrägligt beteende

  bedrägligt beteende, tidigare brottsrubricering, 1 juli 2017 ersatt av ringa bedrägeri.