1. bedrägeri

  bedrägeri, oredlighetsbrott som begås av den som genom vilseledning förmår någon annan till handling eller underlåtenhet som leder till vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon denne företräder.

 2. beduiner

  beduiner, arabisktalande nomadfolk i sydöstra Turkiet samt i Syrien, Libanon, Irak, Jordanien, Negevöknen i Israel, Gazaremsan och Västbanken, Arabiska halvön, Sinai, Egypten, Eritrea, Libyen och delar av Sahara till Algeriet, Marocko och Mauretanien i väster.
 3. Beda Hallberg

  Hallberg, Beda, 1869–1945, initiativtagare till majblomman.

 4. bedövning

  bedövning, anestesi, behandling som upphäver smärtkänslighet genom tillförsel av bedövningsmedel (anestetikum).
 5. bedrägligt beteende

  bedrägligt beteende, tidigare brottsrubricering, 1 juli 2017 ersatt av ringa bedrägeri.

 6. angel bed

  angel bed, engelsk benämning på himmelssängen lit à la duchesse.
 7. bed and breakfast

  bed and breakfast, övernattning och frukost (för resande), särskilt i privathus på den brittiska och irländska landsbygden.
 8. Beda

  Beda (engelska Bede), född 672 eller 673, död 735, anglosaxisk lärd, helgon; efter sin död känd som Beda venerabilis, ’den vördnadsvärde’.

 9. Beda

  Beda, kvinnonamn, ursprungligen ett fornengelskt mansnamn av omdiskuterat ursprung.
 10. Bedlam

  Bedlam, Bethlehem Royal Hospital, Storbritanniens äldsta sinnessjukhus, grundat 1247 som ett kloster vid Bishopsgate Street i London.