1. angel bed

  angel bed, engelsk benämning på himmelssängen lit à la duchesse.
 2. bed and breakfast

  bed and breakfast, övernattning och frukost (för resande), särskilt i privathus på den brittiska och irländska landsbygden.
 3. Beda

  Beda (engelska Bede), född 672 eller 673, död 735, anglosaxisk lärd, helgon; efter sin död känd som Beda venerabilis, ’den vördnadsvärde’.

 4. Beda

  Beda, kvinnonamn, ursprungligen ett fornengelskt mansnamn av omdiskuterat ursprung.
 5. Beda Hallberg

  Hallberg, Beda, 1869–1945, initiativtagare till majblomman.

 6. bedlingtonterrier

  bedlingtonterrier, hundras inom FCI-grupp 3.
 7. bedrägeri

  bedrägeri är ett brott som den begår som lurar till sig pengar.
 8. Bedjarör

  Bedjarör, ett av Smålands märkligaste gravfält av äldre järnålderns karaktär, beläget vid Sävsås i Södra Unnaryds socken.
 9. bedövning

  bedövning får man hos läkare eller tandläkare för att det inte ska göra ont när de behandlar en.
 10. Bedok

  Bedok, distrikt i östra Singapore; för belägenhet se landskarta Singapore.