1. bedömning

  bedöm´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-döm-ning-en
  Svensk ordbok
 2. Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation

  Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL , organ inom läkemedelsbranschen med uppgift att självständigt bedöma frågor som rör läkemedelsföretagens information till såväl läkare, veterinärer, tandläkare, farmaceuter etc. som allmänheten.
 3. Lars Werkö

  Werkö (ursprungligen Nilsson), Lars, född 13 mars 1918, död 8 oktober 2009, läkare, professor i invärtesmedicin vid Göteborgs universitet och chef för medicinska kliniken I, Sahlgrenska sjukhuset 1957–75, forskningschef och vice koncernchef vid Astra AB 1975–85.
 4. betyg

  betyg, betygsgivning, utsaga om eller bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett samlande mått på prestationer under en viss tidsperiod.
 5. rödlistekategori

  rödlistekategori, bedömning av hotbilden för en art, se rödlista.
 6. hotkategori

  hotkategori, numera rödlistekategori, bedömning av hotbilden för en art, se rödlista.
 7. sandlådetest

  sandlådetest, psykologisk undersökningsmetod för bedömning av barns resurser och svårigheter, se Ericametoden.
 8. J-integral

  J-integral, begrepp inom brottmekaniken som används vid bedömning av hur farlig en spricka i en konstruktion är.
 9. bevisvärdering

  bevisvärdering, domstolens bedömning av bevisvärdet som innebär att man drar slutsatser om den erforderliga bevisstyrkan är uppnådd i en rättegång.
 10. kreditvärdighet

  kreditvärdighet, kreditvärde, resultatet av bedömningen av en låntagare och/eller hans obligationer och andra skuldbevis på marknaden.