1. Beda

  Beda (engelska Bede), född 672 eller 673, död 735, anglosaxisk lärd, helgon; efter sin död känd som Beda venerabilis, ’den vördnadsvärde’.

 2. Beda

  Beda, kvinnonamn, ursprungligen ett fornengelskt mansnamn av omdiskuterat ursprung.
 3. angel bed

  angel bed, engelsk benämning på himmelssängen lit à la duchesse.
 4. Beda Hallberg

  Hallberg, Beda, 1869–1945, initiativtagare till majblomman.

 5. bed and breakfast

  bed and breakfast, övernattning och frukost (för resande), särskilt i privathus på den brittiska och irländska landsbygden.
 6. majblomma

  majblomma, till 1998 förstamajblomma, filantropiskt märke i form av en liten stiliserad blomma som sedan 1907 säljs under veckorna före 1 maj genom lokalföreningar inom Majblommans Riksförbund (Göteborg).

 7. PFBC

  PFBC, en typ av fluidiserad bädd som bl.a. används vid förbränning av kol.
 8. ora pro nobis

  ora pro nobis, bed för oss.
 9. ora et labora

  ora et labora, bed och arbeta, sentens av inte närmare känd ålder; den förekommer i ett verk från ca 1200: qui orat et laborat, cor levat ad Deum cum manibus ’den som ber och arbetar, lyfter med händerna hjärtat till Gud’.
 10. rödlager

  rödlager, engelska red beds, allmän benämning på rödfärgade sediment eller sedimentära bergarter.