1. vallfärd

  vallfärd, vallfart, pilgrimsfärd, besök på en helig ort för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse eller annan religiös förmån som förknippas med vallfärden.
 2. jainism

  jainism, jinism, indisk religion.
 3. Joseph Bédier

  Bédier, Joseph, 1864–1938, fransk litteraturhistoriker, professor vid Collège de France 1903–36.
 4. bedja

  bedja, kushitiskspråkigt folk, se beja.
 5. Fader vår

  Fader vår, kristenhetens viktigaste bön och mest använda text, på många språk benämnd efter inledningsorden, så bl.a. på latin pater noster.
 6. bevingade ord

  bevingade ord kallar man sådant som någon sagt eller skrivit, kanske för länge sedan, och som har blivit känt och fortfarande används av många människor.
 7. bönbok

  bönbok, handskriven eller tryckt bok med böner för kyrkligt eller enskilt bruk.
 8. breviarium

  breviarium (latin, ’kort [dvs. ’komprimerad’] utgåva’, av brevis ’kort’), bok som innehåller alla texter för tidegärdens bönestunder.
 9. bedja

  bedja se be
  Svensk ordbok
 10. bedjande

  1be`djande adj., ingen böjning ORDLED: bedj-ande
  Svensk ordbok