1. bedrägeri

  bedrägeri, oredlighetsbrott som begås av den som genom vilseledning förmår någon annan till handling eller underlåtenhet som leder till vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon denne företräder.

 2. bedrägeri

  bedrägeri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: be-dräg-eri-et
  Svensk ordbok
 3. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

  Europeiska byrån för bedrägeribekämpning är ett EU-organ som arbetar mot bedrägerier och korruption.

 4. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 5. gnosticism

  gnosticism, en religiös dualistisk rörelse för vilken gnosis är en nödvändig förutsättning för frälsning.
 6. René Magritte

  Magritte, René, född 21 november 1898, död 15 augusti 1967, belgisk målare och skulptör.
 7. kryptovaluta

  kryptovaluta, digital valuta, virtuell valuta, oreglerat betalningsmedel som endast finns i digital form och vars värde bestäms av de aktörer som är registrerade för att handla med valutan.

 8. Benjamin Netanyahu

  Netanyahu, Benjamin, hebreiska Binyamin Netanyahu, född 21 oktober 1949, israelisk diplomat och politiker, premiärminister 1996–99 och sedan 2009, partiledare för Likud sedan 2005.

 9. Anita Gradin

  Gradin, Anita, född 1933, politiker (socialdemokrat), Sveriges första ledamot i Europeiska kommissionen 1995–99.
 10. Winnie Mandela

  Mandela, Winifred (Winnie), född Madikizela, 1936–2018, sydafrikansk politiker, gift 1958–96 med Nelson Mandela.