1. bedrägligt beteende

  bedrägligt beteende, tidigare brottsrubricering, 1 juli 2017 ersatt av ringa bedrägeri.

 2. bedräglig kadens

  bedräglig kadens, musikterm för en kadensform där dominantackordet inte följs av den förväntade tonikan utan av ett annat ackord.
 3. bedräglig

  bedrä´glig adj. ~t ORDLED: be-dräg-lig
  Svensk ordbok
 4. snyltning

  snyltning, form av bedrägligt beteende.
 5. irrsken

  irrsken, bedrägligt sken, förvillande sken, ofta bildligt.
 6. Jerzy Einhorn

  Einhorn, Jerzy, 1925–2000, läkare, professor i radioterapi vid Karolinska Institutet från 1967.
 7. fripassagerare

  fripassagerare, person som utan betalning utnyttjar allmänt kommunikationsmedel, som tillhandahålles under förutsättning av kontant betalning.
 8. sfalerit

  sfalerit, annat namn på mineralet zinkblände.
 9. automatmissbruk

  automatmissbruk, att olovligen påverka en automat så att varor eller tjänster, t.ex. bensin eller telefonsamtal, tillhandahålls utan betalning.
 10. kadens

  kadens, kortare formelartad ackordföljd som avslutar ett flerstämmigt musikaliskt förlopp.