1. sill

  sill, Clupea harengus, art i familjen sillfiskar.
 2. Brogård

  Brogård, egendom utanför Uppsala där Fackskolan för huslig ekonomi under åren 1910–64 bedrev utbildning av lanthushållslärarinnor.
 3. FA-rådet

  FA-rådet, Rådet för företagslednings- och arbetslivsfrågor, fristående forskningsinstitut i Stockholm 1981–2001.
 4. Cloetta Fazer AB

  Cloetta Fazer AB, konfektyrkoncern som bedrev verksamhet 2000–08.
 5. Johannes Söderlind

  Söderlind, Johannes, 1918-2001, språkforskare, professor i engelska språket i Uppsala 1965–85.
 6. AB Trafikrestauranger

  AB Trafikrestauranger, TR, tidigare dotterbolag till SJ, bildat 1938.
 7. Per Persson

  Persson, Per, 1857–1929, språkforskare, professor i latin i Uppsala 1895–1922.
 8. bankfiske

  bankfiske, fiske som bedrevs på de stora fiskebankarna med segelfartyg, s.k. bankskutor.
 9. Chicagoskolan

  Chicagoskolan, inom meteorologin: den forskning som under 1940-talet bedrevs vid University of Chicago under ledning av svensken C.G. Rossby tillsammans med flera andra, främst Erik Palmén.
 10. iroskotsk mission

  iroskotsk mission (av stammen i irer, irisk och skotsk), ibland förekommande benämning på den iriska mission som under äldre medeltid bedrevs på de brittiska öarna och kontinenten.