1. sill

  sill, Clupea harengus, art i familjen sillfiskar.
 2. iroskotsk mission

  iroskotsk mission (av stammen i irer, irisk och skotsk), ibland förekommande benämning på den iriska mission som under äldre medeltid bedrevs på de brittiska öarna och kontinenten.
 3. Cable & Wireless plc

  Cable & Wireless plc, London, brittiskt telekommunikationsföretag, grundat 1866, statsägt 1947–81.
 4. Salberga kriminalvårdsanstalt

  Salberga kriminalvårdsanstalt, anstalt inom kriminalvården (säkerhetsklass 1) med 217 platser (2012), belägen i Sala kommun.
 5. Brogård

  Brogård, egendom utanför Uppsala där Fackskolan för huslig ekonomi under åren 1910–64 bedrev utbildning av lanthushållslärarinnor.
 6. bankfiske

  bankfiske, fiske som bedrevs på de stora fiskebankarna med segelfartyg, s.k. bankskutor.
 7. Chicagoskolan

  Chicagoskolan, inom meteorologin: den forskning som under 1940-talet bedrevs vid University of Chicago under ledning av svensken C.G. Rossby tillsammans med flera andra, främst Erik Palmén.
 8. FA-rådet

  FA-rådet, Rådet för företagslednings- och arbetslivsfrågor, fristående forskningsinstitut i Stockholm 1981–2001.
 9. Cloetta Fazer AB

  Cloetta Fazer AB, konfektyrkoncern som bedrev verksamhet 2000–08.
 10. Farmaceutiska institutet

  Farmaceutiska institutet, högskola i Stockholm för utbildning av apotekare och receptarier.