1. bedriva

  bedri´va verb bedrev bedrivit bedriven bedrivna, pres. bedriver ORDLED: be-driv-er SUBST.: bedrivande
  Svensk ordbok
 2. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 3. Schackenborg

  Schackenborg, danskt kungligt slott, 5 km väster om Tønder, Region Syddanmark.
 4. handelsagentur

  handelsagentur, den verksamhet som bedrivs av en handelsagent.
 5. spion

  spion, person som bedriver spioneri.
 6. havslädersköldpadda

  havslädersköldpadda, Dermochelys coriacea, art i familjen havslädersköldpaddor.
 7. grossist

  grossist, person eller företag som bedriver grosshandel.
 8. yrkesfiskelicens

  yrkesfiskelicens, tillstånd att bedriva yrkesmässigt fiske.
 9. bearbetningskoncession

  bearbetningskoncession, tillstånd från bergmästaren att i enlighet med minerallagens bestämmelser bedriva gruvdrift.
 10. Västmanland

  Västmanland är ett landskap i de inre delarna av Svealand.