1. bedriva

  bedri´va verb bedrev bedrivit bedriven bedrivna, pres. bedriver ORDLED: be-driv-er SUBST.: bedrivande
  Svensk ordbok
 2. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 3. Schackenborg

  Schackenborg, danskt kungligt slott, 5 km väster om Tønder, Region Syddanmark.
 4. havslädersköldpadda

  havslädersköldpadda, Dermochelys coriacea, art i familjen havslädersköldpaddor.
 5. handelsagentur

  handelsagentur, den verksamhet som bedrivs av en handelsagent.
 6. spion

  spion, person som bedriver spioneri.
 7. grossist

  grossist, person eller företag som bedriver grosshandel.
 8. Västmanland

  Västmanland är ett landskap i de inre delarna av Svealand.
 9. ishockey

  ishockey, lagspel på is som utövas på skridsko med klubba och puck (gummitrissa) mellan två lag såväl utom- som inomhus.

 10. bärodling

  bärodling bedrivs yrkesmässigt eller som fritidsodling i stora delar av Sverige.