1. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 2. koppleri

  koppleri, sexualbrott som innebär att någon uppsåtligen främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.
 3. attityd

  attityd, kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt.
 4. kanin

  kanin, tamkanin, tamform som härstammar från vildkanin.
 5. husdjursavel

  husdjursavel, systematiska åtgärder att för varje generation förbättra en husdjursras eller husdjursstam så att den får alltmer önskvärda arvsanlag.
 6. internationell politik

  internationell politik, sammanfattande benämning på staters utrikespolitik och ömsesidiga relationer; även benämning på den vetenskap som behandlar dessa, också kallad internationella relationer.
 7. analfabetism

  analfabetism, oförmåga att läsa och skriva.
 8. ackumulator

  ackumulator, inom elektrotekniken: sekundärbatteri, laddningsbart batteri, t.ex. startbatteriet i en bil.

 9. Vladimir Putin

  Putin, Vladimir, född 7 oktober 1952, rysk politiker, premiärminister 1999–2000 och 2008–12, president 2000–08 och sedan 2012.

 10. Nordkorea

  Nordkorea, Demokratiska folkrepubliken Korea, stat i Östasien.