1. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 2. kanin

  kanin, tamkanin, tamform som härstammar från vildkanin.
 3. attityd

  attityd, kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt.
 4. internationell politik

  internationell politik, sammanfattande benämning på staters utrikespolitik och ömsesidiga relationer; även benämning på den vetenskap som behandlar dessa, också kallad internationella relationer.
 5. husdjursavel

  husdjursavel, systematiska åtgärder att för varje generation förbättra en husdjursras eller husdjursstam så att den får alltmer önskvärda arvsanlag.
 6. analfabetism

  analfabetism, oförmåga att läsa och skriva.
 7. koppleri

  koppleri, sexualbrott som innebär att någon uppsåtligen främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.
 8. ackumulator

  ackumulator, inom elektrotekniken: sekundärbatteri, laddningsbart batteri, t.ex. startbatteriet i en bil.

 9. Nordkorea

  Nordkorea, Demokratiska folkrepubliken Korea, stat i Östasien.

 10. al-Qaida

  al-Qaida, al-qā˙ida, islamistisk nätverksorganisation bestående av flera militanta sunnitiska grupper.